Home » ANBI

ANBI

Kinderboerderij Hertenkamp de Goffert (Stichting KHG) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De kinderboerderij heeft géén winstoogmerk en zet zich op verschillende manieren in voor het algemene nut.


Aanvullende informatie over stichting KHG

Beste l.s. Nijmegen, 15 juni 2017

Beleidsplan
Een actueel beleidsplan is de laatste jaren niet formeel opgesteld. Beleid is erop gericht het destijds geformuleerde beleidsplan uit te voeren en verder te ontwikkelen binnen de financiële mogelijkheden. Grote uitbreidingsplannen of investeringen zijn niet gepland.

Beleidsplan Kinderboerderij De Goffert

Actueel verslag activiteiten
De activiteiten en werkzaamheden op de kinderboerderij lopen uiteen van dierverzorging tot aan het rondleiden van bezoekersgroepen. Van snoepverkoop in het winkeltje tot aan klussen aan de dierenverblijven. Van groenvoorziening op en, in samenwerking met de gemeente ook, buiten het terrein. Jaarlijks worden er twee kerstavonden georganiseerd in de 3e week van december. Deze activiteit wordt samen met de assistent-medewerkers van Driestroom georganiseerd.
Kinderboerderij de Goffert is sinds kort ook begonnen met de verkoop van DROOM!appeltaarten. Deze appeltaarten zijn te koop in het winkeltje van de kinderboerderij. Bezoekers kunnen een stuk óf een hele appeltaart kopen. Wij werken samen met DROOM!beuningen die deze appeltaarten maakt samen met “bijzondere bakkers”.
De kinderboerderij kent ook een jaarlijkse boerderijdag. In 2017 stond de boerderijdag in het teken van het stoomtreintje. Met veel kramen, foodtrucks, een bandoptreden en diverse activiteiten voor kinderen, was de dag compleet en erg geslaagd.
Jaarlijks ontvangt de boerderij ook klusgroepen. Dit is met name met NL-Doet, maar ook bij “Handen uit de Mouwen” projecten. Deze groepen helpen mee, om projecten waar doorgaans geen tijd voor is, nieuw leven in te blazen en de boerderij weer een stukje mooier te maken.

Beloningsbeleid
Het personeels- en beloningsbeleid, tevens ten aanzien van het bestuur, is gericht op soberheid en het voldoen aan de cao Zorg en Welzijn.
De beheerder werkt sinds 15 augustus 2013 voor 24 uren per week en sinds 1 oktober 2016 gedurende 36 uren per week. Daarnaast is er 1 parttime medewerkster in dienst.
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.

Jaarrekeningen Stichting KHG
2015
2016
2017
2018
2019
2020

 

Hoogachtend,
Stichting KHG
Namens deze, het bestuur:

Mevr. M.E.A. van Hulsentop – Van der Linden
Voorzitter

Dhr. L.A. Platenkamp
Penningmeester

Mevr. B. Hutten
Secretaris