Over ons

Print Friendly, PDF & Email

Doelstelling Kinderboerderij De Goffert
De bezoekers in contact brengen met dieren,natuur, milieu en met elkaar door middel van educatie,voorlichting,sociaal-cultureel werk,recreatie of therapie.
Zoals in de doelstelling staat beschreven dekt de naam “kinderboerderij” al lang niet meer de lading. Niet alleen hebben alle leeftijdsgroepen inmiddels de weg naar de boerderij gevonden maar heeft kinderboerderij “De Goffert” meer functies zoals:

Educatieve- en voorlichtende functie
De educatieve functie van de boerderij bestaat uit het geven van achtergrondinformatie en het participeren in projecten van scholen op gebied van dieren en milieu. De kinderboerderij wordt veel bezocht door scholen uit geheel Nijmegen en zelfs van daarbuiten.
Op de boerderij is ook een educatieve route voor kinderen,waar ze mbv een vragenlijst meer over de dieren te weten komen.
Kinderboerderij De Goffert ligt midden in het Goffert park en is de enige voorziening van dit niveau in Nijmegen.Voor een prettige woonomgeving in Nijmegen is een kinderboerderij van groot belang,wat ook blijkt uit de vele bezoekers. Een gemeente van enige omvang heeft in de regel twee of meer kinderboerderijen en zorgt grotendeels voor de financiering.
Wij hopen voor de toekomst dat de kinderboerderij in Nijmegen behouden blijft en dat we evt. in samenwerking met andere milieu/educatie groepen een belangrijke rol kunnen blijven spelen tav de verschillende doelgroepen.

Sociaal-culturele functie
De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor veel mensen uit Nijmegen en omgeving. Op jaarbasis komen er ongeveer 75.000 bezoekers. Deze cijfers illustreren dat de boerderij geen wijkgebonden voorziening is maar een stedelijke en zelfs regionale functie heeft.

Recreatieve functie
De kinderboerderij biedt mogelijkheden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding,waarin het diercentraal staat.Deze vrijetijdsbesteding varieert van regelmatig bezoek tot actief meewerken aan activiteiten. In het weekend werken veel kinderen mee bij de verzorging van de dieren. Kinderboerderij “De Goffert” heeft ook een kleine ruimte met speelvoorzieningen.
Onder druk van de toenemende verstedelijking ontstaat er een steeds grotere behoefte aan de recreatieve mogelijkheden die de kinderboerderij biedt. De boerderij is het hele jaar geopend en organiseert jaarlijks een kinderboerderij feest en twee avonden die in het teken staan van een kerstsprookje.

Werken op kinderboerderij
Werken op kinderboerderij De Goffert speelt zich grotendeels buiten af. Er is een groot buitenverblijf voor de dieren, er zijn stallen en er is een kantine.
De kinderboerderij heeft een belangrijke sociale functie in Nijmegen en omgeving. Per jaar komen er zo’n 75.000 bezoekers. Ouders met kinderen komen er graag om de eendjes en de varkens te zien eten, de konijnen te aaien en de herten in het park te bekijken. Ook zijn er ezels, paarden, schapen, geiten en kippen aanwezig. Er is tegen betaling koffie, thee, limonade en versnaperingen te krijgen.
Kinderboerderij de Goffert is een activiteiten plek voor clienten van de Driestroom.Er werken negentien cliënten, zowel fulltime als parttime. Het team van drie begeleiders, huishoudelijk medewerkers, dierenverzorgers en een aantal vrijwilligers beheert de kinderboerderij.
Veel scholen bezoeken regelmatig de kinderboerderij. Met een van deze scholen heeft de Goffert een samenwerkingsovereenkomst. Leerlingen van deze school in het speciaal onderwijs kunnen een dagje stage lopen bij de Goffert om te kijken of zij het werk leuk vinden.

Werkzaamheden
Centraal op de boerderij staat natuurlijk het verzorgen van de dieren. Voeren en water geven, het uitmesten van stallen en het schoonmaken van hokken zijn dan ook dagelijkse werkzaamheden. Sommige dieren worden geborsteld. Cliënten breken brood voor de dieren, rapen en verkopen eieren, rijgen pinda’s of doen andere seizoensgebonden activiteiten. Op de kinderboerderij worden geen cavia’s, konijnen of andere dieren aangenomen.

Het onderhouden van het terrein
Cliënten zorgen zelf voor onderhoud van het groen; dit betekent dat ze naast harken en schoffelen ook takken moeten snoeien en opruimen. Zowel binnen als buiten het terrein wordt de tuin onderhouden. Ook wordt er hout gezaagd. Dit hout wordt verkocht als openhaardhout. In samenwerking met gemeente Nijmegen is er een zwerfvuilteam opgesteld. Zij houden het terrein rondom de boerderij schoon en legen ook prullenbakken.

Huishoudelijke werkzaamheden
Cliënten zetten koffie voor de medewerkers en verzorgen de lunch. Bezoekers kunnen tegen betaling een kopje koffie krijgen. Cliënten verkopen limonade en chips aan de kinderen. Verder houdt dit team de kantine, de keuken en de toiletten schoon.